G’Tea (Trà Thái Nguyên – 500g)

    250,000

    Danh mục: